Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2013 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       10. Liikenneverkko
            01. Liikenneviraston toimintamenot
            20. Perusväylänpito
            77. Väyläverkon kehittäminen
            78. Eräät väylähankkeet
       30. Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut
       40. Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen
       50. Tutkimus
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

78. Eräät väylähankkeet (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentilta vähennetään 10 000 000 euroa.

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että

1) hankkeelle E18 Kehä III, 2. vaihe kuluvan vuoden talousarviossa myönnetty 150,0 milj. euron valtuus muutetaan siten, että Liikennevirasto oikeutetaan tekemään sopimuksia hankkeen toteuttamiseksi enintään 110,0 milj. eurolla, josta Vantaan kaupunki rahoittaa 50,0 milj. euroa valtion kustannusosuutta, jonka valtio maksaa kaupungille takaisin korottomana hankkeen valmistuttua

2) hankkeelle vt 12 Tampereen rantaväylä vuoden 2012 talousarviossa myönnetty enintään 185,0 milj. euron valtuus muutetaan siten, että Liikennevirasto oikeutetaan tekemään sopimuksia hankkeen toteuttamiseksi enintään 61,0 milj. eurolla.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu momentin 12.31.10 tuloarvion 10 000 000 euron vähennyksestä Vantaan kaupungin lopulliseksi menoksi jäävänä rahoitusosuutena E18 Kehä III, 2. vaihe -hankkeesta.

Hankkeiden E18 Kehä III, 2. vaihe ja vt 12 Tampereen rantaväylä valtuuden tarkistus aiheutuu jälkirahoitteisten hankkeiden budjetointimenettelyjen tarkentamisesta siten, että valtuuden mitoituksessa otetaan huomioon vain valtion vastuulle lopulliseksi jäävä osuus.


2013 I lisätalousarvio-10 000 000
2013 talousarvio167 260 000
2012 tilinpäätös73 100 000
2011 tilinpäätös249 600 000