Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2013 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       01. Hallinto
       10. Maaseudun kehittäminen
       20. Maatalous
            01. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen toimintamenot
            43. Maatalouden ympäristötuki, eläinten hyvinvointia edistävät tuet ja ei-tuotannolliset investoinnit
            44. Luonnonhaittakorvaus
            45. Luopumistuet ja -eläkkeet
       40. Kala-, riista- ja porotalous
       50. Vesitalous
       60. Metsätalous
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

44. Luonnonhaittakorvaus (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentilta vähennetään 11 000 000 euroa.

Selvitysosa: Momentin määrärahasta vähennetään ohjelmakaudella 2007—2013 käyttämättä jääväksi arvioitua määrärahaa 11 000 000 euroa. Vähennyksestä 3 080 000 euroa on EU-osuutta ja 7 920 000 euroa kansallista osuutta.


2013 I lisätalousarvio-11 000 000
2013 talousarvio422 673 000
2012 tilinpäätös422 673 000
2011 tilinpäätös422 673 000