Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2013 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
       10. Yleissivistävä koulutus
       30. Aikuiskoulutus
       40. Korkeakouluopetus ja tutkimus
       80. Taide ja kulttuuri
            03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot
            04. Museoviraston toimintamenot
            50. Eräät avustukset
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

50. Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään lisäystä 3 500 000 euroa.

Selvitysosa: Kertaluonteinen lisämääräraha on tarkoitettu käytettäväksi avustusten myöntämiseen kulttuurisektorin toimijoille langattomien mikrofonien käyttöön osoitettujen radiotaajuuksien muuttumisesta aiheutuviin siirtymävaiheen kustannuksiin.


2013 I lisätalousarvio3 500 000
2013 talousarvio8 570 000
2012 tilinpäätös9 308 000
2011 tilinpäätös9 475 000