Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2013 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
       01. Puolustuspolitiikka ja hallinto
       10. Sotilaallinen maanpuolustus
            01. Puolustusvoimien toimintamenot
            18. Puolustusmateriaalihankinnat
       30. Sotilaallinen kriisinhallinta
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään lisäystä 11 674 000 euroa.

Valtuudet

1) Puolustusvoimien toiminnan edellyttämän materiaalin ja palvelujen hankintaan vuonna 2013 myönnetyn tilausvaltuuden (Vuoden 2013 toimintamenojen tilausvaltuus) enimmäismäärää lisätään 1 990 000 eurolla siten, että tilausvaltuuden käytöstä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2013—2016 enintään 89 926 000 euroa.

2) Puolustusvoimien logistiikka 2013 (PVLOG 2013) -tilausvaltuuden enimmäismäärää lisätään 9 650 000 eurolla siten, että tilausvaltuuden käytöstä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2013—2017 enintään 98 900 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 11 723 000 euroa vuoden 2012 toteutuneen indeksikehityksen mukaisesta kustannustasotarkistuksesta ja vähennyksenä 49 000 euroa siirtona momentille 29.30.32 puolustusvoimien tarvitseman liikenneopettajakoulutuksen toteuttamisesta oppisopimuskoulutuksena.

Vuoden 2013 toimintamenojen tilausvaltuuden enimmäismäärän lisääminen kohdistuu tilausvaltuuden vuoden 2014 maksuosuuteen ja johtuu ilma- ja maavoimien muuttuneista kunnossapitotarpeista.

PVLOG 2013 -tilausvaltuuden enimmäismäärän lisääminen johtuu siitä, että suunniteltua suurempi osa logistiikan kehittämisohjelman hankinnoista luokitellaan siviilimateriaaliksi, joten nämä hankinnat siirretään perustelujen mukaan paremmin kuuluvina momentilta 27.10.18 momentille 27.10.01. Momentille 27.10.18 myönnetyn PVKEH 2013 -tilausvaltuuden enimmäismäärää ehdotetaan vastaavasti vähennettäväksi.

Tilausvaltuuksiin tehdyt muutokset kaikkine taloudellisine seurannaisvaikutuksineen toteutetaan puolustusministeriön hallinnonalalle vahvistettujen kehysten puitteissa.

Päätösosaan tehtyjen muutosten johdosta valtuustaulukko muuttuu seuraavanlaiseksi:

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

 20132014201520162017—Yhteensä vuodesta 2013 alkaen
       
Vanhat tilausvaltuudet      
KASI-järjestelmän huolto- ja ylläpito -tilausvaltuus1 974    1 974
NH-90 koulutuspalvelut -tilausvaltuus2 0002 200   4 200
Sodankylän vaatetuskorjaamon palveluhankinta -tilausvaltuus1 3921 392   2 784
Maavoimien materiaalin kunnossapitopalvelut -tilausvaltuus61 62858 09255 07853 9944 493233 285
Vuoden 2009 toimintamenojen tilausvaltuus 4 000    4 000
ITO 2005 ja 2005M huolto -tilausvaltuus 3 0003 000   6 000
Helikopteripataljoonan suorituskyvyn ylläpito ja kehittäminen (HESKY) -tilausvaltuus5503 550   4 100
Peruslentokoulutus VN-kalustolla -tilausvaltuus 4 5814 5814 5814  5815 92624 250
Ilmatorjuntajärjestelmä 90 MOD Crotale NG:n huolto- ja ylläpitosopimus (ITO90MOD huolto) -tilausvaltuus3 0003 000   6 000
Vuoden 2011 toimintamenojen tilausvaltuus11 7424 300   16 042
Käyttöajoneuvojen hankintojen täydentäminen -tilausvaltuus2 770    2 770
Vuoden 2012 toimintamenojen tilausvaltuus 45 13813 1207 000  65 258
Ilmatorjuntajärjestelmien huolto- ja ylläpito -tilausvaltuus 5 3005 600   10 900
Vanhat tilausvaltuudet yhteensä147 07598 83566 65958 57510 419381 563
       
Uudet tilausvaltuudet      
Vuoden 2013 toimintamenojen tilausvaltuus 7 82349 69618 03414 373 89 926
Puolustusvoimien logistiikka 2013 (PVLOG 2013) -tilausvaltuus 10 300 21 55017 20040 1009 75098 900
Uudet tilausvaltuudet yhteensä18 12371 24635 23454 4739 750188 826
       
Valtuudet yhteensä165 198170 081101 893113 04820 169570 389

2013 I lisätalousarvio11 674 000
2013 talousarvio1 770 549 000
2012 tilinpäätös1 740 494 000
2011 tilinpäätös1 725 835 000