Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2013 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       01. Ulkoasiainhallinto
       10. Kriisinhallinta
            20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot
       30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

10. KriisinhallintaPDF-versio

20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha)

Momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan seuraavasti:

Muutokset käyttösuunnitelmaan (euroa)

  Alkuperäinen käyttösuunnitelmaLisätalousarvioMuutettu käyttösuunnitelma
     
01.EU:n taisteluosastojen koulutus- ja valmiusajan menot-+50 00050 000
03.Liberian kriisinhallintaoperaation menot (UNMIL-operaatio)239 000-239 000
04.Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio)2 318 000-2 318 000
05.Yhteiset menot5 176 000+1 015 0006 191 000
06.Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio)866 000+125 000991 000
08.SKJA:n menot (ISAF-operaatio), Afganistan15 225 000-15 225 000
09.Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin22 934 000-4 814 00018 120 000
10.Atalanta-operaation menot2 576 000-2 576 000
11.EUTM/Somalian koulutusoperaation menot600 000-600 000
14.Libanonin kriisinhallintaoperaation menot12 868 000+2 535 00015 403 000
15.EUTM/Malin koulutusoperaation menot-+1 089 0001 089 000
Yhteensä62 802 000-62 802 000

Selvitysosa: Libanonin johtovaltiovastuu ja kriisinhallintaoperaatio sekä ALTHEA-operaation tarkentuneet palkkauskustannukset aiheuttavat lisämäärärahatarpeen käyttösuunnitelmakohtiin 05. 1 015 000 euroa, 06. 125 000 euroa ja 14. 2 535 000 euroa. Käyttösuunnitelmaan lisätyt EU:n taisteluosastojen koulutus- ja valmiusajan menot ja EUTM/Malin koulutusoperaation menot aiheuttavat määrärahatarpeen käyttösuunnitelmakohtiin 01. 50 000 euroa ja 15. 1 089 000 euroa. Tarvittavat määrärahat, 4 814 000 euroa, katetaan käyttösuunnitelmakohdasta 09.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2013 I lisätalousarvio
2013 talousarvio62 802 000
2012 tilinpäätös36 699 363
2011 tilinpäätös40 246 515