Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2013 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     11. Verot ja veronluonteiset tulot
     12. Sekalaiset tulot
     13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
       04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta
       05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset
            01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset
     15. Lainat
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2013

05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutuksetPDF-versio

01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 20 000 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu ennakoitua laajemmassa määrin toteutuneesta Senaatti-kiinteistöjen kiinteistövarallisuuden myynnistä, jonka johdosta liikelaitoksesta tuloutetaan valtiolle yhteensä 120 milj. euroa talousarviossa ennakoidun 100 milj. euron sijaan. Talousarviossa esitettyä Metsähallituksen 120 milj. euron tuloutusarviota ei ehdoteta muutettavaksi.


2013 I lisätalousarvio20 000 000
2013 talousarvio220 000 000
2012 tilinpäätös240 000 000
2011 tilinpäätös346 427 000