Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2013 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     11. Verot ja veronluonteiset tulot
     12. Sekalaiset tulot
     13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
       04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta
            01. Osuus Suomen Pankin voitosta
       05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset
     15. Lainat
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2013

04. Osuus valtion rahalaitosten voitostaPDF-versio

01. Osuus Suomen Pankin voitosta

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 77 000 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu eduskunnan pankkivaltuuston päätöksestä tulouttaa Suomen Pankin voitosta valtiolle 227 milj. euroa vuoden 2012 tuloksen perusteella. Tuloutettava osuus on noin 67 % koko voitosta. Laissa Suomen Pankista määritellään, että Suomen Pankin voitosta puolet käytetään sen vararahaston kartuttamiseen ja muu osa ylijäämästä siirretään käytettäväksi valtion tarpeisiin. Pankkivaltuusto voi kuitenkin päättää voiton käyttämisestä toisin, jos se pankin taloudellisen aseman tai vararahaston suuruuden vuoksi on perusteltua. Tuloutus sisältää 41,88 milj. euroa voittoja Kreikan valtionvelkakirjoihin tehdyistä sijoituksista, jotka on toteutettu Euroopan keskuspankkijärjestelmän arvopaperimarkkinaohjelman puitteissa. Vastaava meno on budjetoitu momentille 28.01.69.


2013 I lisätalousarvio77 000 000
2013 talousarvio150 000 000
2012 tilinpäätös185 000 000
2011 tilinpäätös195 000 000