Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maatalous
         50. Vesitalous
         60. Metsätalous
         63. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

48. Poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 841 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun lain (284/1983) 2 §:n mukaisten vahinkojen ja kustannusten korvaamiseen sekä metsäkeskusten asiantuntija-avusta aiheutuviin menoihin. Määrärahaa saa käyttää myös edellisiin vuosiin kohdistuvien vahinkojen ja kustannusten korvaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.


2013 talousarvio 841 000
2012 talousarvio 841 000
2011 tilinpäätös 841 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 166/2012 vp (22.11.2012)

Momentille myönnetään 10 379 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 9 538 000 euroa talousarvioesityksen 841 000 euroon nähden aiheutuu vuoden 2012 poikkeuksellisista sääolosuhteista johtuvista suurista tulvavahingoista. Kun tällä hetkellä valtion vastattavaksi jäävien vuoden 2012 tulvavahinkokorvausten määräksi arvioidaan 12 000 000 euroa ja varauksena vuoden 2013 tulvavahinkokorvauksiin ehdotetaan 841 000 euroa, vuoden 2013 määrärahatarve on 12 841 000 euroa. Kun käytettävissä on varoja 2 462 000 euroa, vuoden 2013 talousarvioesitykseen tarvitaan 10 379 000 euron määräraha.


2013 talousarvio 10 379 000
2012 III lisätalousarvio 780 000
2012 talousarvio 841 000
2011 tilinpäätös 841 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 10 379 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun lain (284/1983) 2 §:n mukaisten vahinkojen ja kustannusten korvaamiseen sekä metsäkeskusten asiantuntija-avusta aiheutuviin menoihin. Määrärahaa saa käyttää myös edellisiin vuosiin kohdistuvien vahinkojen ja kustannusten korvaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)

Momentilta vähennetään 5 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu siitä, että korvattavaksi tulevien vahinkojen määrä jää arvioitua pienemmäksi.


2013 IV lisätalousarvio -5 000 000
2013 talousarvio 10 379 000
2012 tilinpäätös 1 621 000
2011 tilinpäätös 841 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)

Momentilta vähennetään 5 000 000 euroa.