Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Yleissivistävä koulutus
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
              32. Valtionosuudet museoille
              50. Eräät avustukset
              70. Kaluston hankinta
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

96. Lahjoitus valtiopäivätoiminnan 150. merkkivuoden juhlarahastoon (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

 

II lisätalousarvioesitys HE 93/2013 vp (5.9.2013)

Momentille myönnetään 10 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Suomen valtion lahjoitukseen Cultura-säätiölle valtiopäivätoiminnan 150. merkkivuoden juhlarahaston perustamiseksi.

Selvitysosa:Eduskunta tekee säännöllisen valtiopäivätoiminnan 150. merkkivuoden juhlaistunnossa päätöksen, jolla Suomen valtio lahjoittaa Cultura-säätiölle 10 milj. euroa erityisen rahaston perustamista varten suomalaisten venäjän kielen ja kulttuurin opiskelun tukemiseen.

Cultura-säätiö hallinnoi lahjavaroja erillisessä rahastossa. Lahjavarat pidetään erillään säätiön muista varoista. Rahaston vuotuisesta tuotosta saa käyttää enintään 5 % rahaston hallintokuluihin. Tuotosta osa voidaan käyttää pääoman kasvattamiseen.


2013 II lisätalousarvio 10 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 23/2013 vp (18.9.2013)

Momentille myönnetään 10 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Suomen valtion lahjoitukseen Cultura-säätiölle valtiopäivätoiminnan 150. merkkivuoden juhlarahaston perustamiseksi.