Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Yleissivistävä koulutus
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         70. Opintotuki
              55. Opintoraha ja asumislisä
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

52. Opintolainojen valtiontakaus (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 30 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opintotukilain (65/1994) mukaisista valtiontakauksista aiheutuviin menoihin.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Takausvastuusuoritukset 19 000 000
Maksuvapautukset 5 000 000
Tileistä poistot 5 000 000
Korkoavustukset 1 200 000
Yhteensä 30 200 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Korkoavustuksen käytön muutos -1 000
Maksuvapautusten määrän kasvu 1 000
Takausvastuumenojen pieneneminen -6 000
Tileistä poistojen kasvu 1 000
Yhteensä -5 000

2013 talousarvio 30 200 000
2012 talousarvio 35 200 000
2011 tilinpäätös 33 094 392

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 30 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opintotukilain (65/1994) mukaisista valtiontakauksista aiheutuviin menoihin.