Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Yleissivistävä koulutus
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

32. Valtionosuus ja -avustus oppisopimuskoulutukseen (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 114 494 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisten valtionosuuksien ja enintään 9 850 000 euroa valtionavustusten maksamiseen.

Oppisopimusopiskelijoiden enimmäismäärä ammatillisessa lisäkoulutuksessa on 21 435. Oppisopimuksena järjestettävän ammatti- ja erikoisammattitutkintoon valmistavan koulutuksen yksikköhinta on 3 268,70 euroa ja muun ammatillisen lisäkoulutuksen 2 360,73 euroa opiskelijaa kohden.

Selvitysosa:Määrärahaa on tarkoitus käyttää myös korkeakoulutettujen oppisopimustyyppiseen täydennyskoulutukseen.

Määrärahan arvioitu käyttö ja siihen vaikuttavat tekijät (euroa)

   
Peruskoulutuksen laskennalliset kustannukset (opiskelijat * yksikköhinta) 92 716 000
— kunnallinen ammatillinen koulutus (9 680 * 7 032 €) 68 073 000
— yksityinen ammatillinen koulutus (3 330 * 7 398 €, sis. alv ) 24 643 000
Kuntien rahoitusosuus -53 877 000
Lisäkoulutus  
— ammattitutkintoon ja erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus (16 744 * 3 268,70 €) 54 731 000
— muu lisäkoulutus (4 691 * 2 360,73 €) 11 074 000
— valtionavustus tuettuun oppisopimuskoulutukseen ja muuhun kehittämiseen (enintään) 850 000
— valtionavustus korotettuun koulutuskorvaukseen 5 000 000
— valtionavustus korkeakoulutettujen oppisopimustyyppiseen täydennyskoulutukseen (enintään) 4 000 000
Yhteensä 114 494 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Korotettu koulutuskorvaus (yhteiskuntatakuu) 5 000
Menosäästö (HO) -24 000
Toiminnan laajuuden muutos (määräaikaisen lisäyksen päättyminen) -7 100
Yhteensä -26 100

2013 talousarvio 114 494 000
2012 talousarvio 140 594 000
2011 tilinpäätös 131 081 928

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 39/2012 vp (13.12.2012)

Valiokunta korostaa, että oppisopimuskoulutus tukee nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamista ja tarjoaa nuorille joustavan ja käytännönläheisen tavan opiskella ammattiin ja samalla luoda kestävän kontaktin työelämään ja työnantajiin. Tämä edistää työpaikan saantia opiskelun jälkeen. Valiokunta yhtyy sivistysvaliokunnan lausuntoon ja pitää välttämättömänä oppisopimusjärjestelmän kehittämistä edelleen siten, että järjestelmä kannustaa nykyistä paremmin työnantajia tarjoamaan oppisopimuspaikan. Valiokunta yhtyy sivistysvaliokunnan lausuntoon ja kiinnittää huomiota siihen, että ehdotetut oppisopimuskoulutuksen säästöt verrattuna nuorten aikuisten osaamisohjelman tuomaan resurssilisäykseen merkitsevät, että noin 600 nuorta aikuista voi jäädä oppisopimuskoulutuksen ulkopuolelle.

Valiokunta lisää momentille 2 000 000 euroa oppisopimuksen lisäkoulutukseen.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 116 494 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisten valtionosuuksien ja enintään 9 850 000 euroa valtionavustusten maksamiseen.

Oppisopimusopiskelijoiden enimmäismäärä ammatillisessa lisäkoulutuksessa on 22 105. Oppisopimuksena järjestettävän ammatti- ja erikoisammattitutkintoon valmistavan koulutuksen yksikköhinta on 3 268,70 euroa ja muun ammatillisen lisäkoulutuksen 2 360,73 euroa opiskelijaa kohden.

 

I lisätalousarvioesitys HE 52/2013 vp (23.5.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 49 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että oppisopimusopiskelijoiden enimmäismäärä ammatillisessa lisäkoulutuksessa on 22 120.

Selvitysosa:Lisämääräraha on siirtoa momentilta 27.10.01. Puolustusvoimien tarpeeseen vastaavaa liikenneopettajien erikoisammattitutkintoon valmistavaa koulutusta ollaan toteuttamassa ensisijaisesti oppisopimuskoulutuksena. Tarkoituksena on kouluttaa vuosittain noin 15 liikenneopettajaa.


2013 I lisätalousarvio 49 000
2013 talousarvio 116 494 000
2012 tilinpäätös 131 003 006
2011 tilinpäätös 131 081 928

 

Eduskunnan kirjelmä EK 21/2013 vp (19.6.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 49 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että oppisopimusopiskelijoiden enimmäismäärä ammatillisessa lisäkoulutuksessa on 22 120.