Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              21. Kansainvälinen yhteistyö
              50. Eräät avustukset
         10. Yleissivistävä koulutus
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

51. Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan (kiinteä määräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 3 102 000 euroa.

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
1. Avustus Ortodoksiselle kirkolle (L 985/2006, 119 §) 2 284 000
2. Avustukset Suomen Merimieskirkolle, eräiden siirtoväen sankarihautojen hoitoon ja luovutetun alueen hautausmaiden kunnostamiseen 618 000
  — mistä merimieskirkkojen rakennusavustuksiin ja rakennuslainojen hoitoon (enintään) 152 000
3. Avustus rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille 200 000
Yhteensä 3 102 000
Valtuus

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää avustusta Rotterdamin Merimieskirkon tilojen peruskorjauksen kustannuksiin yhteensä enintään 1 200 000 euroa vuosina 2013—2015. Avustus myönnetään kolmena yhtä suurena 400 000 euron suuruisena avustuksena edellyttäen, että Kirkkohallitus myöntää varoistaan samansuuruisen avustuksen samaan tarkoitukseen.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Avustus Rotterdamin Merimieskirkon korjaukseen (käyttösuunnitelman kohdassa 2) 400
Kertamenon poistuminen -200
Kustannustason muutos (käyttösuunnitelman kohdassa 1) 58
Yhteensä 258

2013 talousarvio 3 102 000
2012 talousarvio 2 844 000
2011 tilinpäätös 2 620 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 39/2012 vp (13.12.2012)

Monet historiallisesti ja toiminnallisesti arvokkaat rakennukset vaativat korjauksia, jotka voivat olla omistajalle taloudellisesti vaikeita. Tällaisia on mm. ilman verotusoikeutta toimivilla uskonnollisilla yhdyskunnilla. Kustannuksia suurelta osin vapaaehtoisvoimin toimiville yhdyskunnille aiheuttaa mm. kiinteistöverotus ja joissakin tapauksissa esteettömyys- ja turvallisuusvaatimukset.

Valiokunta lisää momentille 150 000 euroa rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille ja niiden paikallisyhteisöille myönnettäviin rakentamisavustuksiin.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 3 252 000 euroa.

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
1. Avustus Ortodoksiselle kirkolle (L 985/2006, 119 §) 2 284 000
2. Avustukset Suomen Merimieskirkolle, eräiden siirtoväen sankarihautojen hoitoon ja luovutetun alueen hautausmaiden kunnostamiseen 618 000
  — mistä merimieskirkkojen rakennusavustuksiin ja rakennuslainojen hoitoon (enintään) 152 000
3. Avustus rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille 350 000
  — mistä avustuksina yhdyskuntien ja niiden paikallisyhteisöjen, kirkkojen ja toimintatilojen rakennusavustuksiin 150 000
Yhteensä 3 252 000
Valtuus

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää avustusta Rotterdamin Merimieskirkon tilojen peruskorjauksen kustannuksiin yhteensä enintään 1 200 000 euroa vuosina 2013—2015. Avustus myönnetään kolmena yhtä suurena 400 000 euron suuruisena avustuksena edellyttäen, että Kirkkohallitus myöntää varoistaan samansuuruisen avustuksen samaan tarkoitukseen.