Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tullitoimi
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
              95. Valtion takaussuoritukset
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

69. Maksut Euroopan unionille (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 1 930 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Euroopan unionille suoritettavien arvonlisäveropohjaan ja bruttokansantuloon perustuvien Suomen maksuosuuksien maksamiseen

2) Yhdistyneelle Kuningaskunnalle myönnettävän maksuhelpotuksen rahoitusosuuden maksamiseen.

Selvitysosa:EU:n talousarvion rahoittamiseen annettavista varoista ja jäsenvaltioiden maksuosuuksista niihin säädetään EU:n omia varoja koskevassa neuvoston päätöksessä (2007/436/EY).

EU:n omat varat sisältävät

1) sekalaisia tuloja ja perinteisiä omia varoja eli tulleja ja sokerin tuotantomaksuja

2) jäsenvaltioiden suoritettavat arvonlisäveropohjaan ja bruttokansantuloon perustuvat maksut (ALV-maksu ja BKTL-maksu).

Suomen EU:n puolesta keräämät perinteiset omat varat eivät kantopalkkioita lukuun ottamatta sisälly Suomen valtion talousarvioon.

ALV-maksun ja BKTL-maksun tarkemmat laskentaperusteet sisältyvät seuraaviin neuvoston asetuksiin (EY)

1) N:o 1150/2000: asetus EU:n omista varoista tehdyn päätöksen soveltamisesta

2) N:o 1553/1989: asetus arvonlisäverosta kertyvien omien varojen kannon lopullisesta menettelystä

3) N:o 2223/1996: asetus markkinahintaisen bruttokansantulon muodostamisesta.

Määräraha perustuu arvioon 3,5 %:n kasvusta vuoden 2012 talousarvioon verrattuna.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Arvonlisäveropohjaan perustuvat maksut 283 000 000
Bruttokansantuloon perustuvat maksut 1 541 000 000
Yhdistyneelle Kuningaskunnalle myönnettävän maksuhelpotuksen rahoitus 106 000 000
Yhteensä 1 930 000 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Arvonlisäveropohjaan perustuvien maksujen muutos 31 000
Bruttokansantuloon perustuvien maksujen muutos 37 000
Yhdistyneelle Kuningaskunnalle myönnettävän maksuhelpotuksen muutos 12 000
Yhteensä 80 000

2013 talousarvio 1 930 000 000
2012 talousarvio 1 850 000 000
2011 tilinpäätös 1 822 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 1 930 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Euroopan unionille suoritettavien arvonlisäveropohjaan ja bruttokansantuloon perustuvien Suomen maksuosuuksien maksamiseen

2) Yhdistyneelle Kuningaskunnalle myönnettävän maksuhelpotuksen rahoitusosuuden maksamiseen.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 90 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu EU:n lisätalousarvioiden mukaisten maksujen kattamisesta.


2013 IV lisätalousarvio 90 000 000
2013 talousarvio 1 930 000 000
2012 tilinpäätös 1 789 958 053
2011 tilinpäätös 1 822 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 90 000 000 euroa.

 

V lisätalousarvioesitys HE 208/2013 vp (12.12.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 8 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu siitä, että EU on hyväksynyt lisätalousarvion nro 6, jonka mukaisia maksuja ei aikataulusyistä ollut mahdollista huomioida aiemmassa arviossa.


2013 V lisätalousarvio 8 000 000
2013 IV lisätalousarvio 90 000 000
2013 talousarvio 1 930 000 000
2012 tilinpäätös 1 789 958 053
2011 tilinpäätös 1 822 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 34/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 8 000 000 euroa.