Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tullitoimi
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 211 860 000 euroa.

Määrärahaa saa Ahvenanmaan valtuuskunnan päätöksen mukaisesti käyttää Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) mukaista tasoitusta ja tasoitusmäärää koskevien ennakkomaksujen suorittamiseen. Kun tasoitus lain mukaan suoritetaan jälkikäteen, saattavat tällöin vielä vahvistamattomien tasoitusten määrät nousta ennakkomaksuja suuremmiksi. Tämän johdosta määrärahaa saa käyttää ennen lopullisen tasoituksen vahvistamista myös lisäennakon myöntämiseen varainhoitovuotta edeltäneiden vuosien menoihin.


2013 talousarvio 211 860 000
2012 II lisätalousarvio 2 467 000
2012 I lisätalousarvio 434 000
2012 talousarvio 203 250 000
2011 tilinpäätös 193 509 728

Täydentävä talousarvioesitys HE 166/2012 vp (22.11.2012)

Momentille myönnetään 211 646 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys 214 000 euroa talousarvioesityksen 211 860 000 euroon nähden aiheutuu tässä täydentävässä esityksessä ehdotetuista tuloarvioiden muutoksista.


2013 talousarvio 211 646 000
2012 III lisätalousarvio -1 638 000
2012 II lisätalousarvio 2 467 000
2012 I lisätalousarvio 434 000
2012 talousarvio 203 250 000
2011 tilinpäätös 193 509 728

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 211 646 000 euroa.

Määrärahaa saa Ahvenanmaan valtuuskunnan päätöksen mukaisesti käyttää Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) mukaista tasoitusta ja tasoitusmäärää koskevien ennakkomaksujen suorittamiseen. Kun tasoitus lain mukaan suoritetaan jälkikäteen, saattavat tällöin vielä vahvistamattomien tasoitusten määrät nousta ennakkomaksuja suuremmiksi. Tämän johdosta määrärahaa saa käyttää ennen lopullisen tasoituksen vahvistamista myös lisäennakon myöntämiseen varainhoitovuotta edeltäneiden vuosien menoihin.

 

I lisätalousarvioesitys HE 52/2013 vp (23.5.2013)

Momentilta vähennetään 547 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1191) perusteena olevien valtion vuoden 2013 talousarviossa arvioitujen tulojen määrän muutoksesta.


2013 I lisätalousarvio -547 000
2013 talousarvio 211 646 000
2012 tilinpäätös 204 345 615
2011 tilinpäätös 193 509 728

 

Eduskunnan kirjelmä EK 21/2013 vp (19.6.2013)

Momentilta vähennetään 547 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 101/2013 vp (12.9.2013)

Momentilta vähennetään 4 046 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1191) perusteena olevien valtion vuoden 2013 talousarviossa arvioitujen tulojen määrän muutoksesta.


2013 III lisätalousarvio -4 046 000
2013 I lisätalousarvio -547 000
2013 talousarvio 211 646 000
2012 tilinpäätös 204 345 615
2011 tilinpäätös 193 509 728

 

Eduskunnan kirjelmä EK 25/2013 vp (11.10.2013)

Momentilta vähennetään 4 046 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 2 332 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarpeesta 216 000 euroa aiheutuu Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) perusteena olevien valtion vuoden 2013 talousarviossa arvioitujen tulojen määrän muutoksesta ja 2 116 000 euroa Ahvenanmaan valtuuskunnan vahvistamasta vuoden 2012 lopullisesta tasoituksesta.


2013 IV lisätalousarvio 2 332 000
2013 III lisätalousarvio -4 046 000
2013 I lisätalousarvio -547 000
2013 talousarvio 211 646 000
2012 tilinpäätös 204 345 615
2011 tilinpäätös 193 509 728

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 2 332 000 euroa.

 

V lisätalousarvioesitys HE 208/2013 vp (12.12.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 21 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) perusteena olevien valtion vuoden 2013 talousarviossa arvioitujen tulojen määrän muutoksesta.


2013 V lisätalousarvio 21 000
2013 IV lisätalousarvio 2 332 000
2013 III lisätalousarvio -4 046 000
2013 I lisätalousarvio -547 000
2013 talousarvio 211 646 000
2012 tilinpäätös 204 345 615
2011 tilinpäätös 193 509 728

 

Eduskunnan kirjelmä EK 34/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 21 000 euroa.