Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tullitoimi
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
              60. Siirto Koulutusrahastolle
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

03. Valtion henkilöstöjärjestelyistä aiheutuvat palkkamenot (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 60 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää lakkautuspalkkalain (182/1931) mukaisten lakkautuspalkkojen maksamiseen.

Selvitysosa:Lakkautuspalkkaa saavien arvioitu lukumäärä vuonna 2013 on neljä henkilöä. Eläkkeelle siirtymisen ajankohdan 68 ikävuoden täyttämiseen saakka voivat lakkautuspalkkaa saavat valita itse.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Ennakoitua varhaisempi eläköityminen -25
Laskentaperusteen muutos (kehys 2013) -45
Yhteensä -70

2013 talousarvio 60 000
2012 talousarvio 130 000
2011 tilinpäätös 125 767

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 60 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää lakkautuspalkkalain (182/1931) mukaisten lakkautuspalkkojen maksamiseen.