Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tullitoimi
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 7 083 000 euroa.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2011
toteutuma
2012
tavoite
2013
tavoite
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Tietopalvelun tuottavuus, 1 000 €/htv 658 578 4181)
Varmennepalvelun tuottavuus, 1 000 €/htv 376 370 336
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Väestötietojärjestelmän tietojen oikeellisuus: vakinaiset osoitteet, % 99 99 99
Sähköisen identiteetin oikeellisuus, % 100 100 100
Sovelluskyselyssä luovutetut tietoyksiköt, milj. kpl 9,5 9,5 10
Kansalaisvarmenteet (myönnetyt), 1 000 kpl 99 80 80
Bio-varmenteelliset asiakirjat (myönnetyt), 1 000 kpl 519 809 823
— Passivarmenne   729 743
— Biovarmenne oleskelu- ja oleskelulupakorteille   80 80
Organisaatiovarmenteet (myönnetyt), 1 000 kpl 10 18 18
Terveydenhuollon varmenteet (myönnetyt) 51 99 50
Väestötietojärjestelmän suorakäytön käytettävyys, % 99,9 99,85 99,9
Varmennejärjestelmien käytettävyys, % 99,9 99,8 99,9
Muuttoilmoitus internetissä, % 56 57 58
Palvelukuvatutkimus, kokonaisarvosana (asteikko 4—10) 8,3   8,0

1) Julkishallinnon vakiomuotoinen tietopalvelu muuttuu maksuttomaksi v. 2013.

Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet

  2011
toteutuma
2012
tavoite
2013
tavoite
       
Johtajuusindeksi (JO), VMBaro 3,23 3,25 3,30
Osaamisen johtamisindeksi (OS), VMBaro 3,42 3,45 3,45
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv 8,2 10 9,5
Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro kokonaisindeksi) 3,29 3,30 3,35
Työhyvinvointi-indeksi (TY), VMBaro 3,55 3,55 3,60
Henkilötyövuosikehitys 108,6 112 107
Henkilötyövuodet, htv   108 103
Harmaan talouden torjunta, htv   4 4
Henkilötyövuodet yhteensä, htv 109 112 107

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Bruttomenot 21 950 25 801 23 253
Bruttotulot 20 507 18 350 16 170
Nettomenot 1 443 7 451 7 083
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 2 990    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 4 212    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) (Tietopalvelu)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 4 754 4 350 1 3501)
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 4 740 4 350 1 5001)
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 14 - -150
Kustannusvastaavuus, % 100 100 90
       
Liiketaloudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 7 748 6 800 7 000
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 3 386 3 100 3 300
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 4 362 3 700 3 700
Kustannusvastaavuus, % 229 220 212

1) Sisältää vain maksullisen toiminnan. Julkishallinnon vakiomuotoinen tietopalvelu muuttuu maksuttomaksi v. 2013.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) (Varmennepalvelu)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 7 005 6 300 6 620
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 6 284 6 300 6 180
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 721 - 440
Kustannusvastaavuus, % 111 100 107
       
Liiketaloudelliset suoritteet1)      
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 895 900 1 100
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 903 900 1 100
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -8 - -
Kustannusvastaavuus, % 99 100 100

1) Talousarviossa oli mukana terveydenhuollon varmenteita, jotka on siirretty julkisoikeudellisiin varmenteisiin.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Harmaan talouden torjunta (siirto momentilta 28.10.02) 200
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentille 30.70.01) -1
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 24.01.01) 12
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 25.01.01) 1
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 25.01.03) 43
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 25.10.03) 131
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 25.10.04) 56
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 25.20.01) 171
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 25.30.01) 23
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 25.40.01) 11
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 26.01.03) 153
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 26.10.01) 298
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 26.20.01) 15
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 26.30.02) 41
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 26.40.01) 24
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 27.10.01) 36
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 28.10.01) 109
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 28.10.02) 19
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 28.20.01) 23
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 28.30.01) 59
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 28.40.01) 8
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 28.90.20) 1 180
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 29.01.01) 14
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 29.40.50) 51
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 30.70.01) 226
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 31.01.21) 170
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 32.01.01) 62
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 33.03.04) 66
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 33.10.28) 18
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 33.30.60) 9
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 33.40.60) 8
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 35.01.01) 27
Hallinnon tilatehokkuus (HO) -500
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -38
Palkkausten tarkistukset 52
Tasomuutos -3 145
Yhteensä -368

2013 talousarvio 7 083 000
2012 II lisätalousarvio 26 000
2012 talousarvio 7 451 000
2011 tilinpäätös 2 664 208

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 7 083 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 52/2013 vp (23.5.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 2 740 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys on siirtoa momentilta 33.10.28 KanTa-varmennepalveluiden ylläpitoon.


2013 I lisätalousarvio 2 740 000
2013 talousarvio 7 083 000
2012 tilinpäätös 7 477 000
2011 tilinpäätös 2 664 208

 

Eduskunnan kirjelmä EK 21/2013 vp (19.6.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 2 740 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)

Momentilta vähennetään 4 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.


2013 IV lisätalousarvio -4 000
2013 I lisätalousarvio 2 740 000
2013 talousarvio 7 083 000
2012 tilinpäätös 7 477 000
2011 tilinpäätös 2 664 208

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)

Momentilta vähennetään 4 000 euroa.