Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2013

21. KEJO-hankkeen yhteiset toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Täydentävä talousarvioesitys HE 166/2012 vp (22.11.2012)

Momentille myönnetään 1 000 000 euroa.

Valtuus

Poliisihallitus oikeutetaan tekemään sopimuksia turvallisuusviranomaisten yhteisen kenttäjohtojärjestelmän (KEJO) hankinnasta siten, että niistä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2013—2016 enintään 15 000 000 euroa.

Selvitysosa:Momentti lisätään talousarvioesitykseen.

Määräraha on siirtoa momentilta 28.70.20.

Poliisin, pelastustoimen, sosiaali- ja terveystoimen, Rajavartiolaitoksen, Puolustusvoimien sekä Tullin yhteisen kenttäjohtojärjestelmähankkeen (KEJO) tavoitteena on hankkeeseen osallistuvien keskeisten turvallisuusviranomaisten yhteisen kenttäjohtojärjestelmän käyttöönotto ja sovittaminen osaksi viranomaisten yhteistä sähköistä tapahtumankäsittelykokonaisuutta ja verkottunutta hätäkeskusmallia.

Viranomaisten yhteisen kenttäjärjestelmän keskeisimpiä tavoitteita ovat viranomaisten toiminnan ja viranomaisyhteistyön tehostuminen, viranomaisten yhteisen tilannekuvan mahdollistaminen, uusien työprosessien käyttöönotto kenttäolosuhteissa, kenttäjohtamisen ja viranomaisten välisen reaaliaikaisen tiedonvaihdon ja viestinnän tehostuminen sekä viranomaisten yhteisen kenttäjärjestelmäratkaisun myötä saavutettava kustannustehokkuus.

Hanke ajoittuu vuosille 2013—2016 ja sen kokonaiskustannukset ovat noin 19,16 milj. euroa, josta viranomaisten oman työn osuus on arviolta 4,16 milj. euroa.

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2013 2014 2015 2016 Yhteensä vuodesta 2013 lähtien
           
Vuoden 2013 sitoumukset 1 000 7 000 4 000 3 000 15 000

2013 talousarvio 1 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 1 000 000 euroa.

Valtuus

Poliisihallitus oikeutetaan tekemään sopimuksia turvallisuusviranomaisten yhteisen kenttäjohtojärjestelmän (KEJO) hankinnasta siten, että niistä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2013—2016 enintään 15 000 000 euroa.