Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
     1. Yhteenveto
       3.2. Veropolitiikka
            Ansiotulojen verotus
   Numerotaulu

Talousarvioesitys 2013

Energia-, ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaan sekä terveyspolitiikkaan liittyvät veromuutokset

Veropoliittisin toimenpitein tuetaan osaltaan hallituksen energia-, ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaa.

Energian säästämiseksi ja energiatehokkuuden parantamiseksi energiaveroja korotetaan 300 milj. eurolla v. 2008 painotuksen ollessa päästökaupan ulkopuolisella sektorilla. Energiaveroja on edellisen kerran korotettu vuoden 2003 alussa, joten ensi vuodelle ehdotettavassa korotuksessa on osittain kyse inflaatiotarkistuksesta.

Alkoholijuomien valmisteveroa korotetaan v. 2008 runsaalla 10 prosentilla siten, että korotus painottuu väkeviin alkoholijuomiin. Tavoitteena on turvata alkoholijuomaveron veropohja ja hillitä alkoholin kulutuksen kasvua. Korotus on mitoitettu niin, ettei se aiheuta matkustajatuonnin hallitsematonta kasvua. Vuonna 2008 alkavan tupakkaverodirektiivin muutosehdotuksen käsittelyn yhteydessä ratkaistaan tarvittavat muutokset tupakkaverotukseen.

Elintarvikkeiden arvonlisäverokantaa alennetaan 1.10.2009 lukien.