Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
              50. Rintamalisät
              51. Sotilasvammakorvaukset
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 43 835 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon EU:lta saatavat tulot sekä yhteistoiminnasta virastojen, laitosten ja talousarvion ulkopuolisten osapuolten kanssa saatavat tulot.

Selvitysosa:Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen. Päätösosan toinen kappale lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan kolmanneksi kappaleeksi.

Vähennys 40 000 euroa talousarvioesityksen 43 875 000 euroon nähden aiheutuu momentin määrärahan muuttamisesta nettomäärärahaksi siltä osin, että nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon päätösosassa mainitut tulot.


2011 talousarvio 43 835 000
2010 III lisätalousarvio 394 000
2010 talousarvio 42 543 000
2009 tilinpäätös 39 893 000