Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         60. Energiapolitiikka
              40. Energiatuki
              43. Kioton mekanismit
         70. Kotouttaminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

41. LNG-terminaalien investointituki (arviomääräraha)PDF-versio

 

I lisätalousarvioesitys HE 52/2013 vp (23.5.2013)

Momentille myönnetään 5 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää LNG-terminaalien investointimenojen avustusten maksamiseen.

Valtuus

Vuonna 2013 saa sitoumuksia tehdä enintään 33 000 000 eurolla.

Selvitysosa:Vuoden 2015 alussa voimaan astuva EU:n rikkidirektiivi lisää erityisesti energiaintensiivisen perusteollisuuden viennin vuotuisia kustannuksia. EU:n rikkidirektiivin kansallisella yritysten kustannuksia alentavalla toimenpideohjelmalla kompensoidaan rikkidirektiivin negatiivisia vaikutuksia Suomen kilpailukyvylle ja elinkeinoelämälle. Toimenpideohjelmaan liittyen tuetaan nesteytetyn maakaasun (LNG) terminaalien rakentamista, millä turvataan LNG:n saanti ja jakelu. Avustukset myönnetään valtioneuvoston asetuksella ( /2013) tarkemmin säädettävin perustein. Päätökset tehdään ehdollisina, ja tuki voidaan maksaa vasta, kun Euroopan komissio on hyväksynyt tuen yhteismarkkinoille soveltuvaksi.

Myöntämisvaltuudesta arvioidaan valtiolle aiheutuvan menoja 5 000 000 euroa vuonna 2013, 12 000 000 euroa vuonna 2014, 10 000 000 euroa vuonna 2015, 5 000 000 euroa vuonna 2016 ja 1 000 000 euroa vuonna 2017.


2013 I lisätalousarvio 5 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 21/2013 vp (19.6.2013)

Momentille myönnetään 5 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää LNG-terminaalien investointimenojen avustusten maksamiseen.

Valtuus

Vuonna 2013 saa sitoumuksia tehdä enintään 33 000 000 eurolla.