Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              43. Maakunnan kehittämisraha
              62. Maaseudun kehittäminen
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

(63.) Kainuun kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Selvitysosa:Määräraha ehdotetaan Kainuun hallintokokeilun päättymisen vuoksi poistettavaksi talousarviosta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kertaluonteisen erän poistuminen -1 996
Lisävaltuuksien maksatusten väheneminen -600
Muu muutos (Kainuun puuhuolto siirto) -240
Paltamon työllisyyskokeilu -3 269
Siirto momentille 30.50.31 -121
Siirto momentille 30.60.45 -202
Siirto momentille 31.01.29 -3 239
Siirto momentille 31.10.20 -14 723
Siirto momentille 31.30.63 -668
Siirto momentille 32.30.44 -39
Siirto momentille 35.10.61 -692
TEM:n hallinnonalan lisäsäästö -20 400
Yhteensä -46 189

2012 II lisätalousarvio 2 470 000
2012 talousarvio 46 189 000
2011 tilinpäätös 56 216 000