Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              51. Eräät merimiespalvelut
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 434 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin ja kansainväliseen toimintaan liittyviin projekteihin.

Momentille budjetoidaan hakemus-, ilmoitus- ja käsittelymenettelyistä johtuen tulot maksuperusteella. Patentti- ja rekisterihallituksen paikallisviranomaisena toimimisesta ELY-keskuksille ja maistraateille maksettavat korvaukset budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Teollisoikeuksien ja yritys- ja yhteisötoiminnan asiantuntijaorganisaationa Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) edistää ja kehittää yrittäjyyttä, innovatiivisuutta ja yhteisöllistä toimintaa Suomessa ja kansainvälisesti.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti PRH:lle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2013:

Toiminnallinen tuloksellisuus

    2011
toteutuma
2012
tavoite
2013
tavoite
         
Toiminnallinen tehokkuus      
Työn tuottavuus Tuottavuuden muutos, % +15,5 +2,0 +2,0
Taloudellisuus Yksikkökustannusten muutos, %1) -3,4 +2,0 +2,0
         
Tuotokset ja laadunhallinta      
Asiakastyytyväisyys Asiakasarvio (1—5) 4,0 4,0 4,0
Sähköinen asiointi Patenttihakemukset, % 94 90 95
  Yhdistysrekisteri-ilmoitukset, % 46,4 50 50
  Tavaramerkkihakemukset, % 46 60 60
  Kaupparekisteri-ilmoitukset ja tilinpäätökset, % 51,6 60 60
Käsittelyaika keskimäärin Kansalliset patenttihakemukset (v) 2,6 2,7 2,5
  Kansalliset tavaramerkkihakemukset (v) 4,8 5 4
  Kaupparekisteri-ilmoitukset2) 9 8 8
  Yrityskiinnityshakemukset (pv) 8 8 8
  Yhdistysten perustamisilmoitukset (kk) 2,2 2,0 1,8
  Tutkimukset määräajassa (PCT 16 kk, %) 100 90 80

1) Yritys- ja yhteisölinjan tietojärjestelmän uusiminen lisää kustannuksia.

2) Yritys- ja yhteisölinjan tietojärjestelmä ja säästötoimenpiteet sitovat ja vähentävät resursseja.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2011
toteutuma
2012
tavoite
2013
tavoite
       
Henkilötyövuosien kehitys 432,6 418 412
Henkilöstön hyvinvointi paranee      
— lyhytaikaiset (1—3 pv) sairauspoissaolotapaukset / htv 3 2,4 2,4
— työtyytyväisyysindeksi (1—5 naiset/miehet) 3,4/3,7 3,5/3,5 3,5/3,5

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Omakustannusarvoon hinnoiteltavat julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 42 185 41 298 42 030
— muut tuotot 117 78 70
Tuotot yhteensä 42 302 41 376 42 100
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 33 545 36 073 36 200
— osuus yhteiskustannuksista 7 747 7 145 7 700
Kustannukset yhteensä 41 292 43 218 43 900
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 1 010 -1 842 -1 800
Kustannusvastaavuus, % 102 96 95

Laskelmat perustuvat olettamukselle, että tavaramerkkien ja mallien maksuja korotetaan keskimäärin 10 %. Jos kysyntä muuttuu oleellisesti, tulee kustannuksia ja maksuja arvioida uudelleen tilanteen mukaisesti.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Bruttomenot 46 741 47 060 47 587
Bruttotulot 46 768 45 690 46 153
Nettomenot -27 1 370 1 434
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 3 852    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 5 250    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tuottavuustoimet -45
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 26.01.03) 25
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 28.10.01) 75
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 32.01.01) 3
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 32.01.02) 2
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 32.20.06) 4
Yhteensä 64

2013 talousarvio 1 434 000
2012 talousarvio 1 370 000
2011 tilinpäätös 1 370 484

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 434 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin ja kansainväliseen toimintaan liittyviin projekteihin.

Momentille budjetoidaan hakemus-, ilmoitus- ja käsittelymenettelyistä johtuen tulot maksuperusteella. Patentti- ja rekisterihallituksen paikallisviranomaisena toimimisesta ELY-keskuksille ja maistraateille maksettavat korvaukset budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.