Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2013

03. Valtion nettolainanotto ja velanhallintaPDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Selvitysosa:Valtion velanhoidon strategisena tavoitteena on velasta aiheutuvien kustannusten minimointi siten, että velanhoidollisten toimenpiteiden ja itse velkasalkun riskit pysyvät hyväksyttävällä tasolla ja siten, että valtion maksuvalmius turvataan kaikissa olosuhteissa. Kustannuksia minimoidaan muokkaamalla aktiivisesti velkasalkun korkorakennetta siten, että velasta aiheutuvia korkomenoja voitaisiin hallitusti vähentää. Lisäksi pidetään yllä mahdollisimman likvidit viitelainamarkkinat edullisen rahoituksen turvaamiseksi.

01. Nettolainanotto ja velanhallinta

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille merkitään nettotuloa 7 012 625 000 euroa.

Tuloina otetaan huomioon uusien valtionlainojen nimellisarvot, emissiovoitot, pääomavoitot sekä velan riskiaseman säätelemiseksi tehdyistä johdannaissopimuksista saatavat tulot.

Momentille kertyviä tuloja saa käyttää:

1) valtionvelan kuoletusten ja takaisinostojen maksamiseen

2) valtion lainanotossa esiintyvien emissiotappioiden ja velan takaisinostoissa esiintyvien pääomatappioiden sekä valtionlainojen ottamista ja takaisinmaksua suojaavista johdannaisista aiheutuvien menojen maksamiseen.

Momentille budjetoitua lainaa saa valtion maksuvalmiuden salliessa jättää nostamatta siihen määrään asti, jolla talousarvion muille tuloarviomomenteille kertyneet tulot ylittävät vastaavat budjetoidut tuloarviot.

Selvitysosa:Tulot ovat valtion talousarviosta annetun lain (423/1988) mukaisia tuloja.

Budjettitalouden velan nimellisarvon kehitys vuosina 2010—2013 (mrd. euroa)

  2010
tilinpäätös
2011
tilinpäätös
2012
budjetoitu
2013
esitys
         
Budjettitalouden velka, nimellisarvo 73,8 78,6 88,4 95,0

Momentin nettotuloarvio vastaa muista kuin velanhallinnasta aiheutuvista eristä syntyvää nettolainanottotarvetta.

Budjettitalouden velan pitkäaikaisten lainojen kuoletuksia arvioidaan maksettavan 6,1 mrd. euroa vuonna 2013. Tämän lisäksi arvioidaan erääntyvän velkasitoumuksia ja lyhytaikaista luottoa 7,5 mrd. euroa. Uusista lainoista saatavan määrän, ml. emissiotappiot, arvioidaan olevan 20 763 396 000 euroa ja lainojen kuoletuksiin ja takaisinmaksuun, ml. pääomatappiot, käytettävän määrän 13 750 771 000 euroa.

Tulot ja menot (milj. euroa)

   
Tulot  
Nimellisarvoinen nettolainanotto 7 063
Menot  
Emissiotappiot (netto) -40
Pääomatappiot (netto) -10
Nettotulot 7 013

2013 talousarvio 7 012 625 000
2012 II lisätalousarvio 1 223 505 000
2012 I lisätalousarvio 127 731 000
2012 talousarvio 7 350 913 000
2011 tilinpäätös 4 734 549 510

Täydentävä talousarvioesitys HE 166/2012 vp (22.11.2012)

Momentille merkitään nettotuloa 7 452 039 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 439 414 000 euroa talousarvioesityksen 7 012 625 000 euroon nähden aiheutuu tässä täydentävässä esityksessä ehdotetuista tuloarvioiden ja määrärahojen muutoksista.

Lisäksi talousarvioesityksen momentin selvitysosan taulukko korvataan oheisella taulukolla:

Tulot ja menot (milj. euroa)

   
Tulot  
Nimellisarvoinen nettolainanotto 7 502
Menot  
Emissiotappiot (netto) -40
Pääomatappiot (netto) -10
Nettotulot 7 452

2013 talousarvio 7 452 039 000
2012 III lisätalousarvio 430 243 000
2012 II lisätalousarvio 1 223 505 000
2012 I lisätalousarvio 127 731 000
2012 talousarvio 7 350 913 000
2011 tilinpäätös 4 734 549 510

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 39/2012 vp (13.12.2012)

Valiokunta ehdottaa momentille lisättäväksi 50 935 000 euroa nimellisarvoiseen nettolainanottoon, jolloin nimellisarvoinen nettolainanotto on 7 552 974 000 euroa.

Lisäys johtuu valiokunnan menomomenteille ehdottamista muutoksista, joiden yhteismäärä on 50 935 000 euroa.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille merkitään nettotuloa 7 502 974 000 euroa.

Tuloina otetaan huomioon uusien valtionlainojen nimellisarvot, emissiovoitot, pääomavoitot sekä velan riskiaseman säätelemiseksi tehdyistä johdannaissopimuksista saatavat tulot.

Momentille kertyviä tuloja saa käyttää:

1) valtionvelan kuoletusten ja takaisinostojen maksamiseen

2) valtion lainanotossa esiintyvien emissiotappioiden ja velan takaisinostoissa esiintyvien pääomatappioiden sekä valtionlainojen ottamista ja takaisinmaksua suojaavista johdannaisista aiheutuvien menojen maksamiseen.

Momentille budjetoitua lainaa saa valtion maksuvalmiuden salliessa jättää nostamatta siihen määrään asti, jolla talousarvion muille tuloarviomomenteille kertyneet tulot ylittävät vastaavat budjetoidut tuloarviot.

 

I lisätalousarvioesitys HE 52/2013 vp (23.5.2013)

Momentille merkitään lisäystä 253 419 000 euroa.

Selvitysosa:Nimellisarvoiseen nettolainanottoon merkitään lisäystä 253 419 000 euroa, jolloin nimellisarvoisen nettolainanoton määrä on 7 806 393 000 euroa vuonna 2013. Velanhallinnan erät mukaan lukien nettotulojen määrä on 7 756 393 000 euroa vuonna 2013.

Tulot ja menot (milj. euroa)

   
Tulot  
Nimellisarvoinen nettolainanotto 7 806
Menot  
Emissiotappiot (netto) -40
Pääomatappiot (netto) -10
Nettotulot 7 756

2013 I lisätalousarvio 253 419 000
2013 talousarvio 7 502 974 000
2012 tilinpäätös 4 703 307 934
2011 tilinpäätös 4 734 549 510

 

Eduskunnan kirjelmä EK 21/2013 vp (19.6.2013)

Momentille merkitään lisäystä 253 419 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 93/2013 vp (5.9.2013)

Momentille merkitään lisäystä 10 000 000 euroa.

Selvitysosa:Nimellisarvoiseen nettolainanottoon merkitään lisäystä 10 000 000 euroa, jolloin nimellisarvoisen nettolainanoton määrä on 7 816 393 000 euroa vuonna 2013. Velanhallinnan erät mukaan lukien nettotulojen määrä on 7 766 393 000 euroa vuonna 2013.

Tulot ja menot (milj. euroa)

   
Tulot  
Nimellisarvoinen nettolainanotto 7 816
Menot  
Emissiotappiot (netto) -40
Pääomatappiot (netto) -10
Nettotulot 7 766

2013 II lisätalousarvio 10 000 000
2013 I lisätalousarvio 253 419 000
2013 talousarvio 7 502 974 000
2012 tilinpäätös 4 703 307 934
2011 tilinpäätös 4 734 549 510

 

Eduskunnan kirjelmä EK 23/2013 vp (18.9.2013)

Momentille merkitään lisäystä 10 000 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 101/2013 vp (12.9.2013)

Momentille merkitään lisäystä 1 288 256 000 euroa.

Selvitysosa:Nimellisarvoiseen nettolainanottoon merkitään lisäystä 1 288 256 000 euroa, jolloin nimellisarvoisen nettolainanoton määrä on 9 104 649 000 euroa vuonna 2013. Velanhallinnan erät mukaan lukien nettotulojen määrä on 9 054 649 000 euroa vuonna 2013.

Tulot ja menot (milj. euroa)

   
Tulot  
Nimellisarvoinen nettolainanotto 9 105
Menot  
Emissiotappiot (netto) -40
Pääomatappiot (netto) -10
Nettotulot 9 055

2013 III lisätalousarvio 1 288 256 000
2013 II lisätalousarvio 10 000 000
2013 I lisätalousarvio 253 419 000
2013 talousarvio 7 502 974 000
2012 tilinpäätös 4 703 307 934
2011 tilinpäätös 4 734 549 510

 

Eduskunnan kirjelmä EK 25/2013 vp (11.10.2013)

Momentille merkitään lisäystä 1 288 256 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)

Momentille merkitään lisäystä 141 034 000 euroa.

Selvitysosa:Nimellisarvoiseen nettolainanottoon merkitään lisäystä 141 034 000 euroa, jolloin nimellisarvoisen nettolainanoton määrä on 9 245 683 000 euroa vuonna 2013. Velanhallinnan erät mukaan lukien nettotulojen määrä on 9 195 683 000 euroa vuonna 2013.

Tulot ja menot (milj. euroa)

   
Tulot  
Nimellisarvoinen nettolainanotto 9 246
Menot  
Emissiotappiot (netto) -40
Pääomatappiot (netto) -10
Nettotulot 9 196

2013 IV lisätalousarvio 141 034 000
2013 III lisätalousarvio 1 288 256 000
2013 II lisätalousarvio 10 000 000
2013 I lisätalousarvio 253 419 000
2013 talousarvio 7 502 974 000
2012 tilinpäätös 4 703 307 934
2011 tilinpäätös 4 734 549 510

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)

Momentille merkitään lisäystä 141 034 000 euroa.

 

V lisätalousarvioesitys HE 208/2013 vp (12.12.2013)

Momentille merkitään lisäystä 30 549 000 euroa.

Selvitysosa:Nimellisarvoiseen nettolainanottoon merkitään lisäystä 30 549 000 euroa, jolloin nimellisarvoisen nettolainanoton määrä on 9 276 232 000 euroa vuonna 2013. Velanhallinnan erät mukaan lukien nettotulojen määrä on 9 226 232 000 euroa vuonna 2013.

Tulot ja menot (milj. euroa)

   
Tulot  
Nimellisarvoinen nettolainanotto 9 276
Menot  
Emissiotappiot (netto) -40
Pääomatappiot (netto) -10
Nettotulot 9 226

2013 V lisätalousarvio 30 549 000
2013 IV lisätalousarvio 141 034 000
2013 III lisätalousarvio 1 288 256 000
2013 II lisätalousarvio 10 000 000
2013 I lisätalousarvio 253 419 000
2013 talousarvio 7 502 974 000
2012 tilinpäätös 4 703 307 934
2011 tilinpäätös 4 734 549 510

 

Eduskunnan kirjelmä EK 34/2013 vp (20.12.2013)

Momentille merkitään lisäystä 30 549 000 euroa.