Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Liikenneverkko
              51. Luotsauksen hintatuki
         50. Tutkimus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

03. Forskning och utvecklingPDF-versio

04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av 248 000 euro.

Förklaring:Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 98 000 euro som föranleds av en justering till följd av den självkostnadsprincip som tagits i bruk inom statens hyressystem och 55 000 euro i överföring från moment 33.03.63 för tryggande av sakkunnigtjänster för förebyggande av infektionsproblem hos asylsökande samt som avdrag 401 000 euro till följd av en temporär sänkning av StaPL-avgiften.


2016 II tilläggsb. -248 000
2016 I tilläggsb. 145 000
2016 budget 56 228 000
2015 bokslut 60 412 000
2014 bokslut 68 103 000

31. Främjande av hälsa och välfärd (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 6 000 000 euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att statsunderstöd och finansieringsunderstöd som beviljas under momentet också kan betalas till företag.

Förklaring:Tillägget är en överföring från moment 28.70.22 och är avsett för finansieringen av projektet för ett virtuellt sjukhus.

Eventuella utgifter för underhåll eller andra permanenta utgifter för projektet som finansieras genom anslaget föranleder inte något behov av tilläggsanslag.


2016 II tilläggsb. 6 000 000
2016 I tilläggsb. 6 800 000
2016 budget 23 500 000

63. Vissa specialprojekt (reservationsanslag 3 år)

Under momentet dras det av 55 000 euro.

Förklaring:Avdraget är en överföring till moment 33.03.04 och anknyter till produktionen av sakkunnigtjänster och stöd för samarbetet mellan myndigheter vid bekämpningen av infektionssjukdomar i samband med invandring.


2016 II tilläggsb. -55 000
2016 budget 5 562 000
2015 bokslut 7 562 000
2014 bokslut 10 130 000