Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Yleissivistävä koulutus
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

52. Valtionosuus liikunnan koulutuskeskuksille (kiinteä määräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 109 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) mukaisten valtionosuuksien maksamiseen valtakunnallisille liikunnan koulutuskeskuksille.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Muu muutos -1 500
Määrärahan tasomuutos (kehyspäätös) -1 143
Yhteensä -2 643

Momentin 29.90.50 määrärahasta osoitetaan samaan tarkoitukseen enintään yhteensä 17 664 000 euroa.


2013 talousarvio 109 000
2012 talousarvio 2 752 000
2011 tilinpäätös 597 000