Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              21. Kansainvälinen yhteistyö
              50. Eräät avustukset
         10. Yleissivistävä koulutus
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 2 337 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Unescon ja muiden hallitustenvälisten monenkeskisen sivistyksellisen yhteistyön järjestöjen ja ohjelmien jäsenmaksujen ja rahoitusosuuksien maksamiseen.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen Unescon aineettoman kulttuuriperinnön sopimukseen liittymiseksi.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Unescon jäsenmaksu 1 600 000
Suomen maksuosuus Euroopan nuorisosäätiöön 37 000
Suomen maksuosuus Euroopan neuvoston nuorisokortin osittaissopimuksesta 5 000
Suomen maksuosuus WIPOlle 110 000
Suomen maksuosuus ICCROMille 22 000
Maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelua koskevasta sopimuksesta aiheutuvat menot 15 000
OECD/CERI jäsenmaksu 26 000
Suomen maksuosuus Euroopan neuvoston EURIMAGES-rahastoon 310 000
Suomen maksuosuus Euroopan audiovisuaaliselle observatoriolle 22 000
Suomen maksuosuus Euroopan nykykielten keskukselle 34 000
Suomen maksuosuus WADAlle 56 000
OECD/INES jäsenmaksu 27 000
Suomen maksuosuus kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden suojelemista ja edistämistä koskevasta UNESCOn yleissopimuksesta 20 000
Suomen maksuosuus urheilun dopinginvastaisesta UNESCOn yleissopimuksesta 20 000
Suomen maksuosuus Euroopan neuvoston urheilua koskevasta laajennetusta osittaissopimuksesta 17 000
Suomen maksuosuus aineettomen kulttuuriperinnön suojelua koskevasta Unescon yleissopimuksesta 16 000
Yhteensä 2 337 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Aineettoman kulttuuriperinnön suojelua koskevan Unescon yleissopimuksen Suomen maksuosuus (siirto momentilta 29.80.50) 16
Valuuttakurssien ja kustannustason muutos 111
Yhteensä 127

2013 talousarvio 2 337 000
2012 talousarvio 2 210 000
2011 tilinpäätös 2 021 878