Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              (88.) Osakehankinnat
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

71. Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedelPDF-versio

21. Omkostnader för Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 220 000 euro.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av statens tjänste- och arbetskollektivavtal.


2005 tilläggsb. 220 000
2005 budget 23 958 000
2004 bokslut 22 998 000
2003 bokslut 22 912 000