Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Kansanedustajat
         10. Eduskunnan kanslia
         20. Eduskunnan oikeusasiamies
              29. Arvonlisäveromenot
         90. Eduskunnan muut menot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

01. Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 15 307 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Toimintamenosäästö (HO) -72
Yhteensä -72

2013 talousarvio 15 307 000
2012 talousarvio 15 379 000
2011 tilinpäätös 14 963 000