Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Kansanedustajat
         10. Eduskunnan kanslia
         20. Eduskunnan oikeusasiamies
         90. Eduskunnan muut menot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

01. Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 5 920 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahasta 5 515 000 euroa käytetään oikeusasiamiehen kanslian perustehtävien hoidosta aiheutuviin menoihin ja 405 000 euroa kanslian yhteydessä toimivan Ihmisoikeuskeskuksen ja sen 40-jäsenisen ihmisoikeusvaltuuskunnan menoihin. Ihmisoikeuskeskus on toiminnallisesti itsenäinen perus- ja ihmisoikeuksia edistävä valtiollinen toimielin.

Oikeusasiamiehen kanslian tavoitteena on, että kaikki kantelut käsitellään enintään yhden vuoden tavoiteajassa.

Vuonna 2012 aloittaneen Ihmisoikeuskeskuksen toiminnan painopiste tulee alkuvaiheessa olemaan kansallisen perus- ja ihmisoikeuksia koskevan yhteistyön ja tiedonkulun kehittämisessä, tiedotustoiminnassa sekä perus- ja ihmisoikeuksia koskevan koulutuksen ja kasvatuksen edistämisessä.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Ihmisoikeuskeskuksen toimintamenojen tarkistus (täysi toimintavuosi) 26
Yhteensä 26

2013 talousarvio 5 920 000
2012 talousarvio 5 894 000
2011 tilinpäätös 5 270 573