Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM KOMPLETTERING AV DEN TREDJE TILLÄGGSBUDGETPROPOSITIONEN FÖR 2012 (RP 136/2012 rd)
   Allmän motivering
   Inkomstposter
     12. Inkomster av blandad natur
     15. Lån
   Anslag

Statsbudgeten 2012

Inkomstposter