Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Anslag

Statsbudgeten 2012

REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM KOMPLETTERING AV DEN TREDJE TILLÄGGSBUDGETPROPOSITIONEN FÖR 2012 (RP 136/2012 rd)

Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

att Riksdagen måtte besluta godkänna bifogande proposition om komplettering av regeringens proposition om en tredje tilläggsbudget för 2012.

Helsingfors den 15 november 2012

Statsminister

JYRKI KATAINEN

Finansminister Jutta Urpilainen