Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag

Statsbudgeten 2012

60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovårdPDF-versio

37. Statsunderstöd till kommunerna för social- och hälsovårdens reparationsprojekt (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 10 000 000 euro.

Förklaring:Avsikten är att använda tilläggsanslaget som är av engångsnatur till sådana reparationsprojekt som inleds 2012 inom social- och hälsovårdens verksamhetsenheter.


2012 I tilläggsb. 10 000 000
2012 budget 10 000 000
2011 budget
2010 bokslut