Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2012
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
            37. Statsunderstöd till kommunerna för social- och hälsovårdens reparationsprojekt
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde

Statsbudgeten 2012

60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovårdPDF-versio

37. Statsunderstöd till kommunerna för social- och hälsovårdens reparationsprojekt (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 10 000 000 euro.

Förklaring: Avsikten är att använda tilläggsanslaget som är av engångsnatur till sådana reparationsprojekt som inleds 2012 inom social- och hälsovårdens verksamhetsenheter.


2012 I tilläggsb.10 000 000
2012 budget10 000 000
2011 budget
2010 bokslut