Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2012
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
            45. Stödjande av företagens investerings- och utvecklingsprojekt
            51. Sysselsättnings- och utbildningsåtgärder samt speciella åtgärder
            80. Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet
            88. Kapitalinvestering i Finlands Industriinvestering Ab
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde

Statsbudgeten 2012

88. Kapitalinvestering i Finlands Industriinvestering Ab (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 30 000 000 euro.

Anslaget får användas till att höja Finlands Industriinvestering Ab:s aktiekapital samt för bolagets investeringsprogram som avser gruvprojekt samt till att säkerställa finansieringen av affärsverksamheten och tillväxten vid företagen i gruvbranschen.

Förklaring: I enlighet med regeringsprogrammet stärker staten sin närvaro i den inhemska gruvindustrins värdekedja genom att främja ett snabbare genomförande av gruvprojekt och en större andel inhemskt ägande inom gruvbranschen.


2012 I tilläggsb.30 000 000
2011 III tilläggsb.
2010 bokslut20 000 000