Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2012
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       10. Trafiknätet
            20. Bastrafikledshållning
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde

Statsbudgeten 2012

10. TrafiknätetPDF-versio

20. Bastrafikledshållning (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 12 000 000 euro.

Förklaring: Av tilläggsanslaget är 700 000 euro avsett för förbättring av rutten för specialtransporter till och från Nordsjö hamn. Av tilläggsanslaget är 6 300 000 euro avsett för förbättring av internationella gränsövergångsställen i syfte att betjäna en smidig och säker gränstrafik och möjliggöra en ökning av gränshandeln. Projekten är huvudsakligen sådana objekt som hör till ENPI-progrmmet. Av tilläggsanslaget är 5 000 000 euro avsett att användas för byggande av en långtradarfil till Nuijamaa.


2012 I tilläggsb.12 000 000
2012 budget933 060 000
2011 III tilläggsb.16 379 000
2011 budget907 577 000
2010 bokslut912 052 000