Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2012
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       50. Vattenhushållning
       60. Skogsbruk
            44. Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde

Statsbudgeten 2012

44. Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 5 000 000 euro.

Förklaring: Avsikten är att använda tilläggsanslaget för att öka arbetsinsatsen vid bl.a. vård av plantbestånd och iståndsättning av ungskog. Tillägget gör det möjligt att öka arbetsinsatsen med ca 22 000 hektar. Arbetenas direkta effekt på sysselsättningen är ca 300 årsverken.


2012 I tilläggsb.5 000 000
2012 budget62 230 000
2011 III tilläggsb.6 250 000
2011 budget76 030 000
2010 bokslut80 251 342