Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2012
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       50. Vattenhushållning
            31. Stöd till vattenförsörjningen och skyddet mot översvämningar
       60. Skogsbruk
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde

Statsbudgeten 2012

50. VattenhushållningPDF-versio

31. Stöd till vattenförsörjningen och skyddet mot översvämningar (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 3 065 000 euro.

Förklaring: Avsikten är att använda tilläggsanslaget för att stödja vatten- och avloppsprojekt som ska påbörjas snabbt. Projekten betjänar det regionala utvecklandet av vattentjänster och tryggandet av vattentjänster i särskilda situationer samt främjar utbyggnaden av avloppsnät i glesbygdsområdena. Projektens effekt på sysselsättningen under byggnadsskedet är ca 35 årsverken.

Beräknad användning av tilläggsanslaget (1 000 euro)

 TotalkostnadsförslagStatens andel
   
— Avloppsreningsverket och avloppsstammen vid Pihlajavesi station, Keuruu250125
— Installation av avlopp på Kauhava glesbygdsområde, Kauhava4 4002 000
— Vattentjänster på Muroleområdet, Ruovesi230115
— Vattentjänster på Uittosalmiområdet, Mänttä—Vilppula250125
— Vattentjänster i Vaivio—Härkinvaara, Liperi1 900700
Sammanlagt 7 0303 065


2012 I tilläggsb.3 065 000
2012 budget14 008 000
2011 budget20 158 000
2010 bokslut19 158 000