Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2012
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       10. Allmänbildande utbildning
       30. Vuxenutbildning
       80. Konst och kultur
       91. Ungdomsarbete
            51. Verkstadsverksamhet för unga och uppsökande ungdomsarbete
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde

Statsbudgeten 2012

91. UngdomsarbetePDF-versio

51. Verkstadsverksamhet för unga och uppsökande ungdomsarbete (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 2 000 000 euro.

Förklaring: Avsikten är att använda tilläggsanslaget för anställning av ca 50 verkstadshandledare för projekt av engångsnatur.


2012 I tilläggsb.2 000 000
2012 budget17 523 000
2011 budget13 323 000
2010 bokslut18 023 000