Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2012
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       10. Allmänbildande utbildning
       30. Vuxenutbildning
            31. Statsandel och statsunderstöd för yrkesinriktad tilläggsutbildning
       80. Konst och kultur
       91. Ungdomsarbete
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde

Statsbudgeten 2012

31. Statsandel och statsunderstöd för yrkesinriktad tilläggsutbildning (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 2 000 000 euro.

Dessutom ändras motiveringen till momentet så att antalet kalkylerade studerandeårsverken som berättigar till statsandel är högst 16 450, varav högst 150 studerandeårsverken är inom trafiklärarutbildning.

Förklaring: Behovet av tilläggsanslag föranleds av att den yrkesinriktade tilläggsutbildningen ökas med 200 studerandeårsverken för att minska effekten av den häftiga strukturomvandlingen och för att främja sysselsättningen.


2012 I tilläggsb.2 000 000
2012 budget152 775 000
2011 budget148 629 000
2010 bokslut146 191 944