Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2012
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       10. Allmänbildande utbildning
            01. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning
            34. Statsandel och statsunderstöd för läroanstalternas anläggningskostnader
       30. Vuxenutbildning
       80. Konst och kultur
       91. Ungdomsarbete
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde

Statsbudgeten 2012

01. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Fullmakt

Motiveringen till momentet kompletteras så att det år 2012 till följd av arrangemang som gäller tillfälliga lokaler för Haukkaranta skola får ingås hyresavtal som föranleder staten utgifter åren 2012—2015 till ett belopp av högst 820 000 euro på årsnivå.

Förklaring: Fullmakten föranleds av att den fullmakt som beviljats för tillfälliga lokaler för Haukkaranta skola i den tredje tilläggsbudgeten för 2011 förnyas.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås inte något tilläggsanslag under momentet.


2012 I tilläggsb.
2012 budget47 403 000
2011 III tilläggsb.666 000
2011 budget45 610 000
2010 bokslut46 860 000