Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2012
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
       80. Överföringar till landskapet Åland
            30. Avräkning till Åland
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde

Statsbudgeten 2012

80. Överföringar till landskapet ÅlandPDF-versio

30. Avräkning till Åland (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 434 000 euro.

Förklaring: Tilläggsanslaget föranleds av förändringar i de beräknade inkomsterna i statsbudgeten för 2012 som ligger till grund för det belopp som avses i självstyrelselagen för Åland (1144/1991).


2012 I tilläggsb.434 000
2012 budget203 250 000
2011 IV tilläggsb.581 000
2011 III tilläggsb.-62 000
2011 II tilläggsb.3 809 000
2011 I tilläggsb.-1 019 000
2011 budget191 053 000
2010 bokslut175 028 505