Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2012
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       10. Polisväsendet
            01. Polisväsendets omkostnader
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde

Statsbudgeten 2012

01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 9 900 000 euro.

Förklaring: Behovet av tilläggsanslag föranleds av att polisens funktionsförmåga säkerställs och ekonomin balanseras. Tillägget är en del av det program för balansering och anpassning av polisens ekonomi som genomförs 2012—2016 och som syftar till att bibehålla polisens operativa resultat på en god nivå.


2012 I tilläggsb.9 900 000
2012 budget702 462 000
2011 III tilläggsb.9 860 000
2011 budget687 053 000
2010 bokslut688 133 000