Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2012
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
     11. Skatter och inkomster av skattenatur
     13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
     15. Lån
       01. Lån som återbetalas till staten
       03. Statens nettoupplåning och skuldhantering
            01. Nettoupplåning och skuldhantering
   Anslag

Statsbudgeten 2012

03. Statens nettoupplåning och skuldhanteringPDF-versio

01. Nettoupplåning och skuldhantering

Under momentet antecknas ett tillägg på 127 731 000 euro.

Förklaring: För nettoupplåning till nominellt värde antecknas ett tillägg på 127 731 000 euro, varvid beloppet av nettoupplåningen till nominellt värde är 7 528 644 000 euro år 2012. Inberäknat posterna för skuldhantering uppgår beloppet av nettoinkomsterna till 7 478 644 000 euro år 2012.

Inkomster och utgifter (mn euro)

  
Inkomster  
Nettoupplåning till nominellt värde7 529
Utgifter  
Emissionsförluster (netto)-40
Kapitalförluster (netto)-10
Nettoinkomster 7 479

2012 I tilläggsb.127 731 000
2012 budget7 350 913 000
2011 IV tilläggsb.-68 419 000
2011 III tilläggsb.-1 700 392 000
2011 II tilläggsb.-814 591 000
2011 I tilläggsb.941 356 000
2011 budget8 070 625 000
2010 bokslut11 272 089 212