Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2012
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
     11. Skatter och inkomster av skattenatur
     13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
     15. Lån
       01. Lån som återbetalas till staten
            04. Amorteringar på övriga lån
       03. Statens nettoupplåning och skuldhantering
   Anslag

Statsbudgeten 2012

04. Amorteringar på övriga lånPDF-versio

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 73 500 000 euro.

Förklaring: Med avvikelse från tidigare beräkningar kommer Island att amortera sitt lån tidigare, dvs. med 66 miljoner euro år 2012. Likaså beräknas amorteringen av lånen för refinansiering av exporten att öka.


2012 I tilläggsb.73 500 000
2012 budget96 500 000
2011 I tilläggsb.20 970 000
2011 budget40 433 000
2010 bokslut73 069 430