Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2012
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
     11. Skatter och inkomster av skattenatur
     13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
       01. Ränteinkomster
            05. Räntor på övriga lån
            07. Räntor på depositioner
     15. Lån
   Anslag

Statsbudgeten 2012

07. Räntor på depositionerPDF-versio

Från anslaget under momentet avdras 71 000 000 euro.

Förklaring: Minskningen i inkomstposterna grundar sig på sänkta förväntningar på räntenivån och kassavolymen. I slutet av februari hade det flutit in 12,4 miljoner euro under momentet. I slutet av året beräknas räntesatsen i genomsnitt vara 0,2 % och kassan uppgå till 7,5 miljarder euro. Prognosen för ränteinkomsterna är 24,9 miljoner euro för hela året.

 budgetI tilläggsbudgetproposition
   
Medelkassa, mn euro8 0007 500
Genomsnittlig räntenivå, %1,20,33

2012 I tilläggsb.-71 000 000
2012 budget96 000 000
2011 IV tilläggsb.-5 000 000
2011 budget90 000 000
2010 bokslut41 700 689