Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2012
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
     11. Skatter och inkomster av skattenatur
     13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
       01. Ränteinkomster
            05. Räntor på övriga lån
            07. Räntor på depositioner
     15. Lån
   Anslag

Statsbudgeten 2012

05. Räntor på övriga lånPDF-versio

Från anslaget under momentet avdras 14 000 000 euro.

Förklaring: Minskningen av inkomstposterna föranleds av att de uppskattade ränteinkomsterna av andra staters lån har ändrats. I enlighet med Eurogruppens beslut av den 21 februari ändrades villkoren för det bilaterala låneprogrammet mellan Grekland och euroområdets medlemsstater som en del av de arrangemang för finansieringsstöd som beviljades programmet för att anpassa den grekiska ekonomin.


2012 I tilläggsb.-14 000 000
2012 budget76 000 000
2011 IV tilläggsb.7 000 000
2011 I tilläggsb.43 600 000
2011 budget8 180 000
2010 bokslut23 667 453