Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2012
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
     11. Skatter och inkomster av skattenatur
       01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet
       04. Skatter och avgifter på grund av omsättning
       10. Övriga skatter
            07. Fordonsskatt
     13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
     15. Lån
   Anslag

Statsbudgeten 2012

07. FordonsskattPDF-versio

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 42 000 000 euro.

Förklaring: Ökningen av inkomstposten grundar sig på den intäktskalkyl för fordonsskatten som preciserats utgående från bokslutsuppgifterna för 2011.


2012 I tilläggsb.42 000 000
2012 budget770 000 000
2011 budget706 000 000
2010 bokslut691 297 981