Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2012
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
     11. Skatter och inkomster av skattenatur
       01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet
       04. Skatter och avgifter på grund av omsättning
            01. Mervärdesskatt
       10. Övriga skatter
     13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
     15. Lån
   Anslag

Statsbudgeten 2012

04. Skatter och avgifter på grund av omsättningPDF-versio

01. Mervärdesskatt

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 126 000 000 euro.

Förklaring: Ökningen av inkomstposten grundar sig på den intäktskalkyl som preciserats utgående från bokslutsuppgifterna för 2011 och den ändrade prognosen för den privata konsumtionen.


2012 I tilläggsb.126 000 000
2012 budget15 712 000 000
2011 IV tilläggsb.83 000 000
2011 III tilläggsb.48 000 000
2011 II tilläggsb.303 000 000
2011 budget14 571 000 000
2010 bokslut13 710 451 825