Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2012
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
     11. Skatter och inkomster av skattenatur
       01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet
            03. Källskatt på ränteinkomster
       04. Skatter och avgifter på grund av omsättning
       10. Övriga skatter
     13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
     15. Lån
   Anslag

Statsbudgeten 2012

03. Källskatt på ränteinkomsterPDF-versio

Under momentet avdras 60 000 000 euro.

Förklaring: Minskningen av inkomstposten föranleds av ett antagande om en nedgång i räntenivån samt på ett sämre skatteutfall än väntat för januari och februari.


2012 I tilläggsb.-60 000 000
2012 budget270 000 000
2011 III tilläggsb.-40 000 000
2011 budget240 000 000
2010 bokslut205 459 135