Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2012 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 136/2012 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ
   Yleisperustelut
        YLEISPERUSTELUT
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2012

YLEISPERUSTELUTPDF-versio

Eduskunnalle annetaan vuoden 2012 kolmatta lisätalousarvioesitystä (HE 136/2012 vp) täydentävä hallituksen esitys. Hallituksen esitys vuoden 2012 kolmanneksi lisätalousarvioksi annettiin eduskunnalle 18.10.2012, eikä valtiovarainvaliokunta ole vielä antanut siitä mietintöään.

Ehdotetut muutokset

Tuloarviota alennetaan 10,5 milj. eurolla johtuen Kehärata-hankkeen lisäkustannusten Finavia Oyj:n rahoitusosuuden tarkistuksesta vuosien 2012 ja 2013 välillä.

Eduskunnan tietohallinnon välttämättömiin laitehankintoihin ja kehittämishankkeisiin ehdotetaan lisättäväksi 1,5 milj. euroa. Erityisesti valtiopäiväasioiden käsittelyjärjestelmähanke EDUKSI on vienyt ennakoitua enemmän aikaa ja koko järjestelmän käyttöönottoa on jouduttu siirtämään.

Finnvera Oyj:n ennakoitua suurempiin luotto- ja takaustappioihin ehdotetaan 7 milj. euron määrärahalisäystä.

Kolmannen lisätalousarvioesityksen täydennysesitys lisää kuluvan vuoden kehykseen kuuluvia menoja 8,5 milj. eurolla, siten että kehykseen kuuluvien menojen taso on ehdotuksen jälkeen 42 038 milj. euroa ja jakamattomaksi varaukseksi jää 249 milj. euroa.

Tasapaino

Valtion budjettitalouden alijäämä on 9,1 mrd. euroa vuonna 2012 ottaen huomioon vuoden 2012 kolmas lisätalousarvioesitys ja sen täydentävä esitys.

Eduskunnan vuodelle 2012 hyväksymät tuloarviot ja määrärahat, eduskunnassa nyt käsiteltävänä oleva kolmas lisätalousarvioesitys sekä nyt ehdotettava täydentävä lisätalousarvioesitys, euroa

 Tuloarviot
(ilman nettolainanottoa
ja velanhallintaa)
Nettolainanotto
ja velanhallinta
Määrärahat
    
Varsinainen talousarvio45 166 584 0007 350 913 00052 517 497 000
I lisätalousarvio96 500 000127 731 000224 231 000
II lisätalousarvio548 291 0001 223 505 0001 771 796 000
III lisätalousarvioesitys-501 262 000411 290 000-89 972 000
Täydentävä lisätalousarvioesitys-10 500 00018 953 0008 453 000
Yhteensä45 299 613 0009 132 392 00054 432 005 000